Modulul I. Media - puterea a patra în societatea democratică

Tema 1. Media. Concept și evoluție

Tema 2-3. Mediile: de la informare - la formarea conștiinței civice

Tema 4-5. Pluralismul de idei

Tema 6-7. Rolul jurnalistului/ -ei și al cetățeanului/ -ei în edificarea democrației participative

Modulul II. Calitatea și diversitatea informațiilor

Tema 1-2. Informația. Calitatea informației

Tema 5-6. Identificarea manipulării și a propagandei în era digitală

Tema 7-8. Imaginea trucată ca formă de manipulare

Tema 9-10. Sursele și instrumentele veridice de documentare online: enciclopedii, dicționare. Resursele deschise și copyright-ul

Modulul III.Mediul virtual și efectele acestuia

Tema 2. Cultura comunicării: autoprezentarea

Tema 3-4.Hărțuirea online

Tema 5-6.Trollingul și trolii

Tema 7-8.Abuzul sexual în spațiul virtual

Tema 9. Comportamentul etic în online (neticheta)

Tema 1-2. Cetățenia digitală.Instrumente de productivitate

Tema 3. Mesajul meu media.Textul, posta pe social media

Tema 4. Blogul și vlogul

Tema 5-6. Fotografie.Fotojurnalismul

FELICITĂRI!

Tema 7. Noi formate de social media: live-urile, GIF-urile

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2 

Tema 3-4. Influențatorii/-oarele și rolul acestora în informarea și comunicarea online

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Tema 1. Profilul social online

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Modulul IV. Creatorul/-area de media în era digitală

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 1

VARIANTA 2